اس ام اس بامزه شهریور ماه

مورد داشتیم عرق نعنا خورده درد عاشقیش رفع شده |:

 

اس ام اس بامزه
**************

اگه همون موقع که شماعی‌زاده هوس رطب کرده بود

زنش یه بسته خرما پرت میکرد جلوش ..

اون آهنگ فاجعه خونده نمیشد و موسیقیمون چند سال جلوتر بود!!

**************

اگه پسرا نبودن کی مامانا رو دق می داد؟
اگه پسرا نبودن کی خونه رو می کرد باغ وحش؟
اگه پسرا نبودن تو دانشگاه استاد کیو ضایع می کرد؟
اگه پسرا نبودن دخترا به چی می خندیدن؟
اگه پسرا نبودن دخترا کیو سر کار می ذاشتن؟
اگه پسرا نبودن دخترا کیو تیغ می زدن؟
اگه پسرا نبودن کی تو کلاس می رفت گچ می یاورد؟
اگه پسرا نبودن کی آشغالا رو می ذاشت جلوی در؟

**************

یه دختری پست گذاشته بود :

“” دیم بلاد تنج میجه لمجوووون “”

بعد یه رب تمرکز فهمیدم میگه…..

دلش واسه ماه رمضون تنگ میشه 😐

یه لیوااان اسید لطفا…

**************

معرفــت را از پرتقال آموختــم…!!

.

.

.

.

.

هیچ دلیل خاصی هم نداره!

معرفت خودمه دوست دارم از پرتقال بیاموزمش…

والاااا.شما باید از همه چی سر دربیارید مگه!؟!؟!

**************

ﻣﻦ ﻳﺎ ﺳﻮﺗﻲ ﻧﻤﻴﺪﻡ ﻳﺎ ﻭﻗﺘﻲ ﺳﻮﺗﻲ ﻣﻴﺪﻡ ﻣﻴﺰﻧﻢ
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻴﮑﻨﻢ ((:ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﻮﻧﺎ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺗﻌﺎﺭﻑ
ﮐﻨﻢ ﮔﻔﺘﻢ: ” ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺩﻫﻨﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﮐﻨﯿﺪ !

**************

ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺍﺯ ﺟﻠﻮ ﯾﻪ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﺪﻡ ﺭﻓﺘﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﻗﺎ ﺟﻮﺟﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ؟ ﮔﻔﺖ : ﺁﺭﻩ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻬﺶ ﺁﺏ ﻭ ﺩﻭﻧﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻧﻤﯿﺮه ﮐﺼﺎﻓﻂ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺑﺎ ﻟﻨﮕﻪ ﮐﻔﺶ ﺩﻧﺒﺎﻟﻢ ﮐﺮﺩ

**************

کیف پول رفیقم و زدن….میگه عیب نداره من گذشتم
الهی خرج ایدز و اورژانس و تصادفش بشه
به نظرم باید درباره ى مفهوم گذشت بیشتر باهاش صحبت کنم

**************

حالا گفتن نداره ولی ما ازین خونواده های
با کلاسی هستیم که زباله هاشونو تفکیک می کنن
هسته های زردآلو یک طرف
سایر زباله ها طرف دیگر!

**************

اوضاع جوری شده که هر شیش ماه یه بار
آدم باس آستینش رو بررسی کنه
ببینه ماری چیزی اون تو پرورش نیافته باشه یه وقت…!!!

**************

ﻣﯿﮕﻦ ﺍﻭﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﺟﻠﻮﯼ ﺧﺪﺍ ﻫﻤﻪ ﻋﻀﻮﻫﺎﯼ ﺑﺪﻥ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻣﯿﺪﻥ …
ﻣﻦ ﺍﮔﻪ دو سه تا ﺍﺯ ﻋﻀﻮﻫﺎﻡ خــ ــــر ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭﻧﯿﺎﺭن ﻣﯿﺮﻡ ﺑﻬﺸﺖ

**************

حیف که نه ثروتی دارم و نه آسایشی ؛

وگرنه همینحوری که مشتمو می کوبیدم به دیوار،

می گفتم حاضرم همه ی ثروتمو بدم که فقط آسایش داشته باشم

خعلی با کلاسه لامصّب

**************

آخرین جملات یک سوسک هنگام کشتن شدن توسط یک مرد
.
.
.
.
بکش اره بیا منو نابود کن,تو حسودیت میشه ,چون زنت از من میترسه
ولی از تو نمی ترسه

**************

صندوق کمک های مردمی به حشمت فرودس آغاز شد…
واریز مبلغ به شماره حساب ۴۵۶۹۹۶۶بانک ملی

**************

استاد جغرافیا سر کلاس سکته میکنه بعد از کلی تحقیق میفهمن ی دانشجو دختر ازش پرسیده خط استوا اعتباریه یا دائمی!!!

**************

میخوام از پای اینترنت پاشم ولی پاشم نمیاد!

خدایا خودت منو بپاشون