خیلی خنده داره حتما share کنید

خیلی خنده داره حتما share کنید

sas3

 


کلیپ های پریدن از پنجره درون برف در بوستون

fg

 

کلیپ های پریدن از پنجره درون برف در بوستون

[KGVID width=”450″ height=”450″]http://www.wikna.ir/wp-content/uploads/2015/02/10951284_835298536534359_585206856_n.mp4[/KGVID]
[KGVID width=”450″ height=”450″]http://www.wikna.ir/wp-content/uploads/2015/02/11006512_1546475282272122_2019864867_n.mp4[/KGVID]
[KGVID width=”450″ height=”450″]http://www.wikna.ir/wp-content/uploads/2015/02/11006525_489724267825919_1686026817_n.mp4[/KGVID]
[KGVID width=”450″ height=”450″]http://www.wikna.ir/wp-content/uploads/2015/02/11014016_907901559242750_444325901_n.mp4[/KGVID]


رقص رباتی این دو آقا

asdw3

 

لینک دانلود 

 

[wpexitpage]