آن ها نباید عاشق شوند

مجموعه داستانک های رسول یونان

 

ahmagh-ma-mordeyim-wikna.ir-412


داستان کوتاه آلزایمر

چمدونش را بسته بودیم

با خانه سالمندان هم هماهنگ شده بود

کلا یک ساک داشت با یه قرآن کوچک ، کمی نون روغنی، آبنات، کشمش …

short-stories-alzheimers