تعریف ضمیر خودآگاه (هوشیار) و ضمیر نا خودآگاه (نیمه هوشیار)

تعریف ضمیر خودآگاه (هوشیار) و
ضمیر نا خودآگاه (نیمه هوشیار)
***************************
& به درخواست دوستان جدید الورود &
*ذهن هوشیار«خود آگاه» :
********************
اعمال و شعور خود آگاه ما از مغز سرچشمه می گیرند. اندیشه شما توسط مغز یعنی همان عضوی که خود آگاهی از آنجا متجلی می شود، آشکار می گردد. وقتی ذهن خود آگاه شما اندیشه ای را می پذیرد آن اندیشه به شبکه خورشیدی که مغز شما خوانده می شود ، منتقل می گردد و در آن تجلی می یابد.
شما با مغز خود آگاه خود فکر می کنید و آن را در درون خود به ضمیر باطن می سپارید.
در برخی کتاب ها از خود آگاهی عینی یاد شده است ، ضمیر خود آگاه با شناسایی جهان پیرامون سر وکار دارد که به کمک حواس پنج گانه صورت می گیرد .
این ذهن هر چیزی را به همان گونه که واقعاًدیده می شود می بیند . مرگ ، بیماری ، فقر و تنگنا را مشاهده می کند و برضمیر نا خود آگاه اثر مستقیم دارد . وقتی ذهن خودآگاه مملو از ترس ،نگرانی و … باشد ، این حالت در ضمیر نا خودآگاه نیز نفوذ می کند و انسانرا به سمت ترس و نگرانی می برد.اما اگر ضمیر خودآگاه دارای افکار مثبت باشد بر ضمیر ناخود آگاه اثر کرده و انسان را به سوی موفقیت سوق می دهد.
& ضمیر نا خود آگاه «نیمه هوشیار» : &
**********************************
این ضمیر مانند بخار یا برق ، قدرت مطلق است و بدون مسیر و جهت ، هر فرمانی را که به آن بدهند ، انجام می دهد وتوان فهم و استنباط ندارد .
ضمیر نیمه نا خودآگاه ما تفاوتی میان اندیشه های مخرب و سازنده قائل نیست ، هر چه به او بدهیم با آن تغذیه می شود و همه چیز بسته به اندیشه‌هایی دارد که در خود آگاه ما موجود است .هرکلمه و اندیشه ای بر آن اثر می گذارد و با دقتی حیرت آور آن را به عینیت در می آورد.
ضمیر ناخودآگاه، ضربان قلب ، گردش خون و … را تحت کنترل دارد و تمام وظایف شما را کنترل کرده ، هرگز نمی‌خوابد و استراحت نمی کند .حالافرض کتید اگر انسانی در عمق تفکر ناخود آگاه خود برنامه «من شکست میخورم» را ایجاد کند در هر معامله ای که شرکت کند ، به جای پیروزی درانتظار شکست می‌نشیند. پس هر چیزی که به روی ضمیر ناخوآگاه نقش می بندد،به شکل تجارب و حوادث و به صورت عینی منعکس می شود .این است که شماباید دقیقاً مراقب ایده ها و افکار خود باشید ، زیرا پاسخ اتوماتیک ضمیرباطن شما بر پایه اندیشه هایتان می‌باشد.
ضمیر باطن شما یک دستگاه ضبط صوت است که افکارتان را همان طور که در ضمیر خود آگاه ضبط کرده اید ، به شماتحویل می دهد. باید توجه داشته باشید چون کارکرد ضمیر ناخودآگاه بسیارشگفت انگیز است، در بسیاری از موارد توجه بیش از اندازه به افکار (مثبت یا منفی) ذهن شما را به شدت درگیر می سازد . راه حل این است که آنها را رها کنید و هر گاه با ابهامی رو برو شدید ، رهایی را به ذهن خود هدیه دهید.
مجله موفقیت