عکس سرپرست‌ زن تیم‌ ملی‌ آمریکا‌ در‌ جام‌ جهانی‌ کشتی‌ تهران

رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی در حالی در سالن هفتم تیر تهران پیگیری می‌شود که حضور یک زن در جایگاه ویژه جلب توجه می‌کند.

به گزارش ایسنا، رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی از صبح پنجشنبه در سالن هفتم تیر تهران آغاز شده است که کریستینا کلی، سرپرست تیم کشتی فرنگی آمریکا از جایگاه ویژه این مسابقات را تماشا می‌کند.

سرپرست‌زن تیم‌ملی‌آمریکا‌در‌جام‌جهانی‌کشتی‌