ترددخودرویی با علامت داعش درایران+عکس

چند روزی است که یک خودروی سواری در یکی از شهر های شمال غربی کشور در حال تردد است.

ویژگی خاص این خودرو نصب علامت گروهک تروریستی داعش بر روی شیشه عقب خود است.

هنوز هیچ یک از مراجع قانونی با مالک این خودرو برخورد نکرده اند و همچنین هدف راننده این خودرو از انجام این کار مشخص نیست.