دوره خدمت سربازی ۲۴ ماهه شد

سردار موسی کمالی گفت: دوره خدمت سربازی با توجه به کاهش میزان موالید، ۲۴ ماه شد.

وی ادامه داد: قانون جدید از ابتدای سال ۹۴ لازم‌الاجرا خواهد بود.

جانشین منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: با توجه به سیاست‌ افزایش جمعیت، دوره متأهلان ۳ ماه کاهش می‌یابد و به ازای هر فرزند نیز ۳ ماه از دوره خدمت وظیفه کاسته می‌شود.

کمالی ادامه داد: خدمت در مناطق عملیاتی و امنیتی ۳ ماه و مناطق محروم و بد آب و هوا نیز ۲ ماه کسر خدمت خواهند داشت.

۲۵ بازیکن فوتبال محروم از بازی شدند/برخی فوتبالیست‌ها فکر می‌کنند با آنها شوخی داریم
وی همچنین درباره بررسی کارت معافیت ۱۲۵ فوتبالیست متخلف اظهار داشت: کارت معافیت ۲۶ نفر از فوتبالیست‌‌ها ابطال شد که حق بازی ندارند، اگر فدراسیون فوتبال درخواست بازی این بازیکنان را در تیم‌های مسلح به جای خدمت سربازی داشته باشد به شرط عدم انعقاد قرارداد و پرداخت پاداش به این بازیکنان، مجاز به بازی در باشگاه‌های نیروهای مسلح هستند.

جانشین ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه ۱۲ نفر از این فوتبالیست‌ها برای پیگیری پرونده خود مراجعه نکردند، گفت: این افراد تصور می‌کردند ما با آنها شوخی داریم؛ پرونده ۳۵ نفر در دست بررسی است که تا نیم‌فصل لیگ امسال وضعیت آنها مشخص می‌شود. همچنین ۱۹ نفر نیز به دلیل برخی مشکلات در شناسایی مدارک هویتی، هنوز شناسایی نشده اند.

وی درباره درخواست برخی مربیان لیگ برتری برای موافقت با ادامه بازی فوتبالیست‌های متخلف تا پایان فصل گفت: خواهش می‌کنم از این شوخی‌ها نکنند چرا که ما حداکثر ارفاق در خصوص این بازیکنان را انجام داده‌ایم ولی در حقیقت‌ آنها مرتکب جرم شده‌اند.

کمالی همچنین از تأیید کارت معافیت ۲۸ نفر خبر داد.

وی درباره سیاست‌ ستاد کل نیروهای مسلح در زمینه بخشش اضافه خدمت سربازان گفت: بررسی‌هایی به منظور کمک به بخشش اضافه خدمت سربازان در حال انجام است ولی هنوز تصمیم‌گیری نهایی انجام نشده اما در آینده‌ای نزدیک بخشش‌های در نظر گرفته شده اعلام می‌شود.