زمان دقیق واریز یارانه مهر ماه ۹۳


یارانه های مهر ماه ۹۳ ، ۲۰ مهر به حساب سرپرستان خانوار ریخته خواهد شد .

سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد: چهل و چهارمین مرحله یارانه نقدی مربوط به مهر امسال همانند ماههای گذشته به ازای هر نفر ۴۵۵ هزار ریال ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۱۳۹۳،۶،۲۰ به حساب سرپرستان خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد بود.