دنیا خیلی زیباتر خواهد شد اگر… (عکس)

الله گفته است :
خرداد ۱۱ام, ۱۳۹۳

دروغ سر چشمه بدی هاست