گاف خجالت آور هنرمندان ایرانی دربرزیل! |عکس|

سفر هنرمندان ایرانی به برزیل به اندازه کافی حاشیه داشت. در تصویری که به تازگی از سام درخشانی و رضا یزدانی منتشر شده تقریبا همه پرچم‌های حاضر در تصویر برعکس نقش بسته‌اند.

هنرمندان حامی تیم ملی فوتبال ایران، پرچم ایران را وارونه کردند!
شما پرچم ایران را وارونه نکن، حمایت از ایران پیش کش!