ازدواج مرد ۷۰ ساله با دختر ۲۰ ساله شایسته با ۷میلیون ریال+عکس

شیلا سبت، بازیگر و دختر شایسته مشهور بحرینی در سخنانی فاش کرد، یک بازرگان سعودی در قبال ازدواج با او هفت میلیون ریال سعودی پرداخت خواهد کرد!  این بازیگر بحرینی افزود: این بازرگان هفتاد ساله است در حالیکه خود او بیست سال سن دارد!!

ازدواج شیلا سبت بحرینی

 

ازدواج مرد 70 ساله با دختر شایسته 20 ساله +عکس

 
سبت، در پایان سخنان خود گفت: در حال حاضر از این بازرگان سعودی مهلت گرفته ایم تا خود و خانواده ام در مورد این موضوع فکر کنیم و جواب نهایی را به او بدهیم.