تعطیل شدن مدرسه های تهران به خاطر آلودگ

وضعیت آلودگی هوای تهران در آبان ۹۳

معاون پایش و نظارت محیط زیست استان تهران گفت: به دلیل بالا بودن غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون از حد مجاز، هوای تهران، امروز برای چهارمین روز متوالی در شرایط ناسالم قرار گرفت.

 

ادامه مطلب وضعیت آلودگی هوای تهران در آبان ۹۳