تیر ماه 1393

روش پرداخت یارانه نقدی از تیر ماه ۹۳ تغییر می کند

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح شیوه پرداخت یارانه نقدی به مشمولان این قانون از تیر امسال آغاز خواهد شد.

 

yarane-45000-rials-wikna-ir512

ادامه مطلب روش پرداخت یارانه نقدی از تیر ماه ۹۳ تغییر می کند