خبر تعطیلی مدارس مهر ماه 93

آیا مدارس و دانشگاه ها شنبه ۱۲ مهر ماه ۹۳ تعطیل می شود؟

با توجه به اینکه روز یک شنبه ۱۳  مهر ماه ۱۳۹۳ که مصادف است با عید سعید قربان احتمال می رود که روز شنبه که بین تعطیلی روز جمعه و یک شنبه قرار دارد هم تعطیل شود.

 

تعطیلی مدارس و دانشگاه ها شنبه ۱۲ مهر ماه  ۹۳

خبر جدید اضافه شد.

 

tatilicbca79c17c7

 

ادامه مطلب آیا مدارس و دانشگاه ها شنبه ۱۲ مهر ماه ۹۳ تعطیل می شود؟