عدد میزان

چند نکته درباره “عدد میزان” برای دریافت یارانه نقدی مرحله دوم

عصرایران – قرار است در فاز دوم هدفمندی ، هر کس درآمدی کمتر از یک عدد خاص داشته باشد ، یارانه بگیرد و کسانی که بر مبنای آن عدد ، توانایی مالی شان به حدی است که نیازمند ۴۴۵۰۰ تومان نیستند، یارانه نگیرند. اما یک نکته ای که تا کنون درباره آن ، تصمیمی اتخاد و یا حداقل اعلام نشده ، این است که این عدد کدام است؟ معمولاً هم از یک عدد مبنا صحبت می شود و حتی نظرسنجی صدا و سیما نیز راجع به این بود که رقم این درآمد چه باشد؟ اگر قرار باشد یک عدد برای درآمد تعیین شود ، باید از همین الان فاز دوم هدفمندی را نامطمئن توصیف کرد.

ادامه مطلب چند نکته درباره “عدد میزان” برای دریافت یارانه نقدی مرحله دوم