فاز دوم هدفمندی یارانه‌ ها

تعداد دریافت کنندگان یارانه در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها

ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ ها در حالی از بامداد چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه در سایت رفاهی آغاز شده است، که امروز شنبه وارد یازدهمین روز ثبت نام شده‌ایم. برهمین اساس، فقط امروز و فردا جاماندگان می‌توانند برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کنند.

 

yarane-wikna.ir-232

ادامه مطلب تعداد دریافت کنندگان یارانه در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها