واریز یارانه شهریور

زمان واریز یارانه نقدی شهریور ماه

سخنگوی دولت عنوان کرده است، از همین ماه یارانه فرزندان تازه متولد شده نیز به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

ادامه مطلب زمان واریز یارانه نقدی شهریور ماه