20 فروردین 93

نام‌ نویسی یارانه نقدی آغاز شد/سایت رفاهی باز نمی شود!

از نخستین دقایق امروز (چهارشنبه) سایت رفاهی بر روی متقاضیان دریافت یارانه نقدی که عدد سمت راست شماره ملی‌شان صفر است آغاز شد.

refahi_077_2

ادامه مطلب نام‌ نویسی یارانه نقدی آغاز شد/سایت رفاهی باز نمی شود!

فرم دریافت یارانه نقدی چه زمانی توزیع می شود؟

فرم‌ های خود اظهاری مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ ها از بیستم فروردین‌ماه سال ۹۳ توزیع می‌شود و تا ۲۹ فروردین  ۹۳ ادامه خواهد داشت.

براساس برنامه‌ریزی که دولت در این زمینه انجام داده قرار است به ترتیب سرپرستانی که رقم اول شماره ملی‌شان با عدد صفر شروع می‌شود از بیست فرودین ۹۳ به سامانه اینترنتی که متعاقبا اعلام خواهد شدف مراجعه و  ثبت‌نام کنند و سپس به ترتیب کسانی که شماره‌های ملی‌‌شان از یک تا ۹ است براساس زمان‌بندی‌تا روز ۲۹ فروردین مراحل ثبت‌نام خود را انجام دهند.

 

form-yaraneh-wikna.ir51

ادامه مطلب فرم دریافت یارانه نقدی چه زمانی توزیع می شود؟