370mh

معمای هواپیمای مالزی پیچیده‌ تر می‌شود

با گذشت ۱۰۸ روز از مفقود شدن هواپیمای مالزی، سرنوشت مرموز این پرواز با اظهارنظرهای متفاوت بیش از پیش بر ابهام این حادثه می‌افزاید.

ادامه مطلب معمای هواپیمای مالزی پیچیده‌ تر می‌شود