48 ساعته آینده در ایران

شایعه وقوع زلزله بزرگ در ۴۸ ساعت آینده در ایران

زلزله ۶٫۱ ریشتری که در روز صبح دوشنبه هفته گذشته در مورموری آبدانان رخ داد شایعاتی را در سطح کشوری به دنبال داشت.

 

وقوع زلزله شدید در تهران و ایران در ۴۸ ساعت آینده

ادامه مطلب شایعه وقوع زلزله بزرگ در ۴۸ ساعت آینده در ایران