5سرباز

فوری/ ۵سرباز گروگان ایرانی آزاد شدند

منابع خبری پاکستان گزارش دادند که در عملیات نیروهای سپاه مرزی این کشور در روز شنبه ۱۱ تبعه خارجی از جمله مرزبان ربوده شده ایرانی را در مناطق ایالت بلوچستان نزدیک مرز با ایران آزاد شدند.

ImageThumb2

ادامه مطلب فوری/ ۵سرباز گروگان ایرانی آزاد شدند