installation art

حوصله این هنرمند را باید بوسید! +عکس

این خانم هنرمند با استفاده از ماژیک های دایمی که پاک نمی شوند کف و دیوارهای ساختمان های مختلف را طراحی کرده است که واقعا جای تحسین دارد.

ادامه مطلب حوصله این هنرمند را باید بوسید! +عکس