manitoba

بزرگترین و ترسناکترین تجمع مارها +عکس

هر سال بهار، منطقه Manitoba در کانادا محل اجتماع مارهای بیشماری است. با گردهمایی گسترده مارها در این منطقه، دریا شبیه یک فضای لغزنده زشت و سیاه می شود که تا حد زیادی هم ترسناک و چندش‌آور است.

ادامه مطلب بزرگترین و ترسناکترین تجمع مارها +عکس