sms شعرهای زیبای عاشقانه

شعرهای عاشقی جدید با عکس عاشقانه

شعرهای عاشقی جدید با عکس عاشقانه

شعرهای عاشقی جدید با عکس عاشقانه

 

می رسم، اما سلام انگار یادم می رود
شاعری آشفته ام، هنجار یادم می رود

با دلم اینگونه عادت کن، بیا، بر دل مگیر !
بعد از این هر چیز یا هر کار یادم می رود

من پر از دردم، پر از دردم، پر از دردم، ولی
تا نگاهت می کنم انگار یادم می رود

راستی چندی ست می خواهم بگویم بی شمار
دوستت دارم… ولی هر بار یادم می رود …

مست و سرشاری ز عطر صبح تا می بینمت
وحشت شب های تلخ و تار یادم می رود !

شب تو را در خواب می بینم همین را یادم است
قصه را تا می شوم بیدار یادم می رود

من پر از شور غزل های توئم، اما چرا
تا به دستم می دهی خودکار یادم می رود؟

 

 

******************************************

دستهای تو

دستهای تو مرا به خدا می رساند

و دستهای من ، مرا به تو .

پله پله پُر می شوم .

از خودم ، از تنم ساغری می شوم به دستت .

نگاهت را بر تنم بریز … و بنوش .

(عباس معروفی)

 

**********************************************

خدا نقاشی‌ات کرد و به دیوار تماشا زد

خدا رنگ تو را روی تمام دیدنی‌ها زد

شب از چشمان تو فهمید برتر از سیاهی نیست

اگر مشکی نشد دریا به بخت خویشتن پا زد

خدا شیرینی نام تو را در آب‌ها حل کرد

از آن پس هر که عاشق گشت اول دل به دریا زد

بزرگی! مهربانی! بی‌دریغی! آن قدر خوبی!

که حتی می‌توان گاهی تو را جای خدا جا زد!

دوباره شب شد و در من خیال شاعری گل کرد

دوباره از غزل‌هایم تب عشق تو بالا زد

غزل‌های مرا خواندند و صدها مرحبا گفتند

به زیر بیت بیتش آفرینی از تو امضا زد

*******************************************

به خط گریه برایت نوشته ام خوبم
بپرس حال مرا از صدای مرطوبم

هنوز مثل همان وقت سر به زیرم و سخت
هنوز صاحب آن چشم های محجوبم

نگاه دختر زیبایی‌ام که غمگین است
سکوت دفتر پروانه ای مصلوبم

دلم گرفته از این روزهای بی خبری
اگر به جعبه‌ی اخبار مشت می‌کوبم

برای دیدن من با لباس گرم بیا
هوای خانه‌ی من برفی است محبوبم!…..

***************************************

گیرم که دلم در گرو ناز کسی نیست!؟
چشمان زمین خورده ، نظر باز کسی نیست

عاقل تر از آنم بشوم در به در عشق..!
این بال شکسته پر ِ پرواز کسی نیست

دلخوش به قفس می کنم و قرن پس از قرن
چشمم به در و پنجره ی باز کسی نیست

از من بگریزید که دیوانه ام امشب
ناز ِ نفسم در خور ِ آواز کسی نیست

تضمین نکند هیچ کسی ، خانه ات آباد
ویرانی من ، خانه برانداز کسی نیست…!
.
من می روم امشب که نظر باز نباشم
دیوانگی ام نیز خبر ساز کسی نیست

************************************

 

ادامه مطلب شعرهای عاشقی جدید با عکس عاشقانه